EWS System osłon liniowych ściennych

System osłon liniowych EWS. Przeznaczone do zastosowań w budynkach użyteczności publicznej, garażach i magazynach jako zabezpieczenie ścian, odboje zabezpieczające miejsca parkingowe i poręcze elastyczne.
Pełna gama osłon liniowych anty zderzeniowych wykonanych ze specjalnego kompozytu pianki poliuretanowej integralnej.
Zapewnia ochronę w każdej sytuacji. Posiada bezpieczne gniazdo montażowe. Zapewnia ochronę ścian i narożników.

EWS Elasto Wall Proection System. Intended for use in public utility buildings, parking lots and magazines as wall protection, parking bump stops and flexible handrails.
A full range of anti-crash liners made of special integral polyurethane foam.
It provides protection in all situations. It has a safe mounting socket. Provides protection to walls and corners.


EWS 200

Listwa osłonowa ścienna systemu EWS.
Wymiary 40x100x2000mm.

Wall protection cover strip of the EWS system.
Dimensions 40x100x2000mm.

EWS CC

Łącznik systemowy listew ochronnych ściennych, narożny, zewnętrzny EWS.
Wymiary 40/100x100mm.

System connector for wall protection strips, corner, external EWS.
Dimensions 40/100x100mm.

EWS CT

arożnik ścienny, listwa ochronna systemu EWS.
Wymiary 40x100/100x1000mm.

Wall corner, protection strip of the EWS system.
Dimensions 40x100/100x1000mm.

EWS 50

Listwa osłonowa ścienna systemu EWS.
Wymiary 40x100x500mm.

Wall protection cover strip of the EWS system.
Dimensions 40x100x500 mm.

EWS 100

Listwa osłonowa ścienna systemu EWS.
Wymiary 40x100x1000mm.

Wall protection cover strip of the EWS system.
Dimesions 40x100x1000mm.