Produkcja
wyrobów
z elastomerów

Poliuretan (PU) jest uniwersalnym, nowoczesnym i bezpiecznym komponentem, z którego można wykonać wiele produktów stosowanych w wielu gałęziach przemysłu m.in. budownictwie, sporcie, drogownictwie, przemyśle samochodowym oraz maszynowym . Produkty powstające z poliuretanu są opracowane z myślą o ich wytrzymałości, łatwości użytkowania oraz minimalnych nakładach przeznaczonych na ich konserwację. Nasza firma specjalizuje się w odlewaniu różnych elementów z PU, więc jeśli masz do wykonania produkt według własnego pomysłu, elementy, które są już niedostępne na rynku lub wymagają regeneracji, szukasz zamienników albo po prostu potrzebujesz elementów niestandardowych, my wykonamy je dla Ciebie.

Elastomery cechuje:
– podobieństwo do gumy, lecz w porównaniu z nią posiadają znacznie wyższe wskaźniki eksploatacyjne,
– duża wytrzymałość na ścieranie, 10-cio krotnie większa w porównaniu do gumy,
– wysoka odporność czynniki atmosferyczne, związki olejowe i smary,
– oporność na takie substancje jak: benzyna, kwas siarkowy, ług sodowy, rozcieńczone kwasy, słona woda, zasady nieorganiczne, rozpuszczalniki organiczne,
– znaczna trwałość podczas rozciągania i rozdzierania,
– właściwości samogasnące, elektro-izolujące, niebrudzące,
– zdolność idealnego tłumienia drgań,
– odporność na wahania temperatur od -50 do 120 °C.

Elementy techniczne z elastomerów poliuretanowych

– wałki
– pręty
– rury
– płyty
– odbojnice ramp
– Elementy maszyn i urządzeń z elastomerów poliuretanowych:

– izolator drgań
– maty pod zagęszczarki
– lemiesze do pługów śnieżnych, walców
– łopatki zgarniaczy do maszyn rolniczych
– uszczelka wagi samochodowej
– rakle, zgarniacze, pace tynkarskie
– zgarniacze w węzłach betoniarskich
– uszczelki w tłokach manszestrowych

– Elementy dekoracyjne luminescencyjne:

– luminescencyjna kostka brukowa
– płyty luminescencyjne
– luminescencyjne znaczniki klamek, gniazdek elektrycznych, schodów

Firma Elasto posiada nowoczesne urządzenia do niskociśnieniowego zalewania wielokomponentowych elastomerów poliuretanowych w technologii MDI. Produkcja odbywa się poprzez odlewanie ciekłego surowca do odpowiednio przygotowanych form. Elastomer uzyskuje odpowiednie właściwości w procesie starzenia w specjalistycznym piecu do wygrzewania elastomerów.