Druk 3D

Technologia FDM umożliwia szybkie i dokładne odwzorowanie modelu lub wykonanie prototypu gotowego wyrobu nawet w najbardziej złożonych kształtach. Prototyp stworzony metodą 3D pozwala nie tylko oszczędzić czas przeznaczony na wykonanie modelu, ale także umożliwia pierwszą ocenę wyrobu – zarówno aspekty wizualne, jak i jego funkcjonalność i użyteczność. Wydruk 3D jest również idealnym rozwiązaniem przy modelach o złożonej geometrii lub nieregularnych kształtach. Umożliwia to weryfikację ewentualnych wad przed rozpoczęciem produkcji seryjnej i wprowadzeniem produktu na rynek.

Dział konstrukcyjny ELASTO posiada najnowocześniejszy sprzęt, w tym skaner 3D oraz drukarki 3D o obszarze roboczym. 700 x 700 x 1200 mm, 400x400x550mm oraz 250x235x165mm.