EBS Elastyczne Bariery Ochronne

ELASTO BARRIER SYSTEM to modułowe zabezpieczenie służące do wyznaczania ciągów komunikacyjnych i ograniczonych stref ruchu. Elastyczne bariery systemu EBS zabezpieczają pracowników, maszyny, regały, konstrukcje przed uszkodzeniami powstałymi na skutek poruszających się wózków widłowych i transportowych. System EBS wykonany jest ze specjalnego kompozytu poliuretanowego co powoduje, że jest on całkowicie odporny na korozję, zarysowania oraz zgniatanie i rozciąganie. Pełny panel bariery uniemożliwia przedostanie się wideł wózka między szczeblami jak w większości barier firm konkurencyjnych. Zerowa higroskopijność i odporność na warunki atmosferyczne pozwala na stosowanie systemu na zewnątrz i wewnątrz budynków. System barier posiada bezpieczne elastyczne wielopunktowe mocowanie wewnątrz słupka co zapobiega uszkodzeniu posadzki. EBS pozwala na modułowe łączenie oraz wykonanie barier na dowolny wymiar. Możliwość montażu na łukach co ułatwia poruszanie się wózków transportowych. Pełne listwy systemowe powodują naprowadzenie na prawidłowy tor jazdy tzw. „ślizg”.

ELASTO BARRIER SYSTEM is a modular security system used to determine communication routes and limited traffic zones. Flexible barriers of the EBS system protect employees, machines, racks and structures against damage caused by moving forklifts and transport trucks. The EBS system is made of a special polyurethane composite which makes them completely resistant to corrosion, scratching, crushing and stretching. The full barrier panel prevents the forks of the trolley from getting between the rungs, as in most barriers of competitive companies. Zero hygroscopicity and resistance to weather conditions allows the system to be used outdoors and indoors. The barrier system has a safe, flexible, multi-point fixing inside the post, which prevents damage to the floor. EBS allows for modular connection and construction of barriers of any size. The possibility of mounting on arches facilitates the movement of transport trolleys. Full system slats lead to the correct track, the so-called „slide”.


EBS - 1M

System elastycznych barier dł. 1000mm.
Zestaw zawiera:
- 2 x słupki systemowe EBS-A
- 2 x blacha mocująca EBS-B
- 1 x panel systemowy EBS-L1

Flexible barrier system, 1000mm. lenght.
The set includes:
- 2 x EBS-A system posts
- 2 x EBS-B mounting plate
- 1 x EBS-L1 jojning panel


Zobacz produkt

EBS - 2M

System elastycznych barier dł. 2000mm.
Zestaw zawiera:
- 3 x słupki systemowe EBS-A
- 3 x blacha mocująca EBS-B
- 1 x panel systemowy EBS-L2

Flexible barrier system, 2000mm. lenght,
The set includes:
- 3 x EBS-A system posts
- 3 x EBS-B mounting plate
- 1 x EBS-L2 jojning panel


Zobacz produkt

EBS - 3M

System elastycznych barier dł. 3000mm.
Zestaw zawiera:
- 4 x słupki systemowe EBS-A
- 4 x blacha mocująca EBS-B
- 1 x panel systemowy EBS-L3

Flexible barrier system, 3000mm. lenght,
The set includes:
- 4 x EBS-A system posts
- 4 x EBS-B mounting plate
- 1 x EBS-L3 jojning panel


Zobacz produkt

EBS - 4M

System elastycznych barier dł. 4000mm.
Zestaw zawiera:
- 5 x słupki systemowe EBS-A
- 5 x blacha mocująca EBS-B
- 1 x panel systemowy EBS-L4

Flexible barrier system, 4000mm. lenght,
The set includes:
- 5 x EBS-A system posts
- 5 x EBS-B mounting plate
- 1 x EBS-L4 jojning panel


Zobacz produkt

EBS - 10M

System elastycznych barier dł. 10000mm.
Zestaw zawiera:
- 11 x słupki systemowe EBS-A
- 11 x blacha mocująca EBS-B
- 2 x panel systemowy EBS-L4
- 1 x panel systemowy EBS-L2

System of flexible barriers, length 10000mm.
The set includes:
- 11 x EBS-A system posts
- 11 x EBS-B mounting plate
- 2 x EBS-L4 system panel
- 1 x EBS-L2 system panel


Zobacz produkt

EBS L-1, EBS L-2, EBS L-3,
EBS L-4

Panel elastyczny do systemu barier elastycznych EBS L
Wymiary 15x330x1000mm.
Wymiary 15x330x2000mm.
Wymiary 15x330x3000mm.
Wymiary 15x330x4000mm.

Flexible joining panel for the for the safety barrier system.
Dimensions 15x330x1000mm.
Dimensions 15x330x2000mm.
Dimensions 15x330x3000mm.
Dimensions 15x330x4000mm.


Zobacz produkt

EBS - A

Słupek elastyczny systemu barier ochronnych EBS.
Wymiary 200/280 H-330mm.

Flexible post of the safety barrier system EBS.
Dimensions 200/280 H-330mm


Zobacz produkt

EBS - B

Blacha mocująca do słupka systemu barier ochronnych EBS.
Wymiary 200/280 H-330mm.

Mounting plate for the post of the safety barrier system EBS.
Dimensions 200/280 H-330mm


Zobacz produkt