Wyroby Techniczne

Wyroby techniczne to seria produktów i elementów technicznych z wysokiej jakości elastomerów poliuretanowych. ELASTO TECH mają zastosowanie jako części maszyn i urządzeń gdzie zastosowanie elastomerów zapewnia elastyczność, wydajność i zwiększa żywotność części. Szeroki zakres odporności temperaturowej pracy -40°C do +80°C oraz odporność na warunki atmosferyczne i chemię. Kilkukrotnie wyższa odporność mechaniczna od tradycyjnej gumy. Gama wyrobów obejmuje nieskończoną ilość możliwości, dlatego w tej zakładce prezentujemy tylko kilka propozycji z naszej oferty. W celu zaprojektowania indywidualnego rozwiązania lub wyrobu zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Technical products are a series of products and technical elements made of high-quality polyurethane elastomers. ELASTO TECH are used as parts of machines and devices where the use of elastomers ensures flexibility, efficiency and increases the service life of the parts. A wide range of temperature resistance, -40 ° C to + 80 ° C and resistance to weather conditions and chemicals. The mechanical resistance is several times higher than that of traditional rubber. The range of products covers an endless number of possibilities, which is why in this tab we present only a few suggestions from our offer. In order to design an individual solution or product, please contact our sales department.


ET L-1

Lemiesze do pługów śnieżnych.
Wymiary 1350x150x25mm

Snow plow shares.
Dimensions 1350x150x25mm.


Zobacz produkt

ET S-1, ET S-2

Uszczelka do wagi samochodowej T Shape,
dł. 2000mm.
dł. 3000mm.

Seal for car scales T Shape,
length 2000mm.
length 3000mm.


Zobacz produkt