Bariery Elastyczne na Tory Kartingowe

System EBS-K jest dedykowany jako bandy elastyczne do torów kartingowych. EBS-K wykonany jest w całości ze specjalnego kompozytu elastomeru poliuretanowego. Słupki systemu EBS-K wraz listwami stanowią kompletny samodzielny system barier elastycznych na tory kartingowe. Poszczególne elementy systemu EBS-K mogą stanowić uzupełnienie barier wykonanych tradycyjnie z opon. Zastosowanie słupów elastycznych w połączeniu z taśmą systemu EBS-K zapobiega tworzeniu się fali pomiędzy oponami. Słupki systemowe posiadają bezpieczny system montażu do podłoża co powoduje poprawę bezpieczeństwa w newralgicznych miejscach toru; zakręty, szykany. Systemu EBS-K powoduje prawidłowy ślizg gokarta podczas kontaktu z barierą i szybki powrót do założonego toru jazdy. Elementy systemu są odporne na warunki atmosferyczne i większość chemikaliów. Łatwe do utrzymania w czystości. Listwy systemu dostępne w kolorach białym i czerwonym.

The EBS-K system is dedicated as flexible bands for karting tracks. EBS-K is made entirely of a special polyurethane elastomer composite. The posts of the EBS-K system together with the rails constitute a complete independent system of flexible barriers for karting tracks. Individual elements of the EBS-K system can complement the barriers traditionally made of tires. The use of flexible poles in combination with the EBS-K system tape prevents the formation of a wave between the tires. System posts have a safe mounting system to the ground, which improves safety in the most sensitive places on the track; bends, chicanes. The EBS-K system causes the kart to slide properly during contact with the barrier and quickly return to the assumed track. The system components are resistant to weather conditions and most chemicals. Easy to keep clean. The system slats are available in white and red.


EBS K-1M

System elastycznych barier EBS K, dł. 1000mm.
Zestaw zawiera:
- 2 x słupki systemowe EBS K-A
- 2 x blacha mocująca EBS K-B
- 1 x panel systemowy EBS K-L1

System of flexible barriers EBS K, 1000mm long.
The set includes:
-2 x EBS K-A system posts
-2 x EBS K-B mounting plate
-1 x EBS K-L1 jojning panel


Zobacz produkt

EBS K-2M

System elastycznych barier EBS K, dł. 2000mm.
Zestaw zawiera:
- 3 x słupki systemowe EBS K-A
- 3 x blacha mocująca EBS K-B
- 1 x panel systemowy EBS K-L2

Flexible barrier system EBS K, 2000mm long.
Set contains:
- 3 x EBS K-A system posts
- 3 x EBS K-B mounting plate
- 1 x EBS K-L2 jojning panel


Zobacz produkt

EBS K-3M

System elastycznych barier EBS K, dł. 3000mm.
Zestaw zawiera:
- 4 x słupki systemowe EBS K-A
- 4 x blacha mocująca EBS K-B
- 1 x panel systemowy EBS K-L3

Flexible barrier system EBS K, 3000mm long.
Set contains:
- 4 x EBS K-A system posts
- 4 x EBS K-B mounting plate
- 1 x EBS K-L3 system strip


Zobacz produkt

EBS K-4M

System elastycznych barier EBS K, dł. 4000mm.
Zestaw zawiera:
- 5 x słupki systemowe EBS K-A
- 5 x blacha mocująca EBS K-B
- 1 x panel systemowy EBS K-L4

A system of flexible barriers EBS K, 4000mm long.
Set contains:
- 5 x EBS K-A system posts
- 5 x EBS K-B mounting plate
- 1 x EBS K-L4 jojning panel


Zobacz produkt

EBS K-10M

System elastycznych barier EBS K, dł. 10000mm.
Zestaw zawiera:
- 11 x słupki systemowe EBS K-A
- 11 x blacha mocująca EBS K-B
- 2 x panel systemowy EBS K-L4
- 1 x panel systemowy EBS K-L2

The system of flexible barriers EBS K, length 10000mm.
Set contains:
- 11 x EBS K-A system posts
- 11 x EBS K-B mounting plate
- 2 x EBS K-L4 jojning panel
- 1 x EBS K-L2 jojning panel


Zobacz produkt

EBS K-L

Panel elastyczny do systemu barier elastycznych EBS K-L.
Wymiary 15x300x1000mm.
Wymiary 15x300x2000mm.
Wymiary 15x300x3000mm.
Wymiary 15x300x4000mm.

Flexible connecting panel for the safety barrier system EBS K-L.
Dimensions 15x300x1000mm.
Dimensions 15x300x2000mm.
Dimensions 15x300x3000mm.
Dimensions 15x300x4000mm.


Zobacz produkt

EBS K-A

Słupek elastyczny systemu barier ochronnych EBS K.
Wymiary 200/280 H-330mm.

Flexible post of the safety barrier system EBS K.
Dimensions 200/280 H-330mm.


Zobacz produkt

EBS K-B

Blacha mocująca do słupka systemu barier ochronnych EBS K.
Wymiary 200/280x3mm.

Mounting plate for the post of the safety barrier system EBS K.
Dimensions 200/280x3mm.


Zobacz produkt