Sport – Osłony i Zabezpieczenia

Osłony zabezpieczające serii ELASTO PROTECTION SPORT wykonane są z trwałej i odpornej na uszkodzenia integralnej pianki poliuretanowej oraz elastomerów poliuretanowych. Do każdej dyscypliny sportu odpowiednio dobieramy strukturę kompozytu poliuretanowego. W naszej ofercie znajdują się osłony do boisk sportowych, sportów drużynowych, cartingu, gimnastyki, strzelectwa i osłony na mariny. Dzięki swojej unikalnej strukturze nasze osłony idealnie chronią zawodników oraz sprzęt. Osłony i zabezpieczenia na sprzęt sportowy standardowo produkowane są w kilku podstawowych kolorach: niebieski , czerwony, czarny, pomarańczowy i żółty. Na zapytanie wykonujemy indywidualne projekty osłon.

ELASTO PROTECTION SPORT safety guards are made of durable and damage-resistant integral polyurethane foam and polyurethane elastomers. We choose the structure of the polyurethane composite appropriately for each sport discipline. Our offer includes covers for sports hall, team sports, carting, gimnasics, shoting and marina covers. Thanks to its unique structure, our covers perfectly protect players and equipment.Covers and protections for sports equipment are produced as standard in several basic colors: blue, red, black, orange and yellow. On request, we make individual cover designs.


ECF 55

Profesjonalna osłona na tablicę do koszykówki EC F 55 wykonana z pianki poliuretanowej Integral Skin. Posiada insert montażowy oraz bezpieczne gniazdo montażowe. Montaż jest prosty poprzez zastosowanie dołączonych poliamidowych łączników i śrub. Jeden komplet osłon chroni jedną tablicę. Osłony ELASTO pasują uniwersalnie do każdej tablicy zgodnej z oficjalnymi wymiarami FIBA.

Professional safety pads for basketball backboard EC F 55 are made of polyurethane Integral Skin foam. It has a mounting insert and a safe mounting socket. Installation is simple by using the included polyamide connectors and screws. One set of covers protects one board. ELASTO safety pads are universally suitable for any backboard that complies with the official FIBA dimensions.

Zobacz produkt

EC 55

Osłona dolnej krawędzi tablicy do koszykówki Standard wykonana z pianki poliuretanowej Integral Skin. Posiada insert wzmacniający do montażu osłony do tablicy i bezpieczne gniazdo na śruby montażowe. Rozmiar dopasowany do wielkości tablicy 1050x 1800 mm. Jaden komplet osłon chroni jedną tablicę.

Standard cover for the lower edge of the basketball backboard made of Integral Skin polyurethane foam. It has a mounting insert and a secure mounting socket. Size adapted to the size of the board 1050x1800 mm. One set of covers protects one board.

Zobacz produkt

ES 80/2000

Osłona słupka do siatkówki. Specjalnie zaprojektowana szczelina umożliwiająca płynną regulację mechanizmu napinania siatki na całej długości słupka. Dostosowana do wymiarów słupka kawadratowego 80x80mm. Długość osłony 2000mm.

Volleyball post cover. A specially designed slot enabling smooth adjustment of the net tensioning mechanism along the entire length of the post. Adapted to the dimensions of the square post 80x80mm. Cover length 2000mm.

Zobacz produkt

ERA 60 SPORT

Okrągłe osłony zabezpieczające na słupki odciągowe bramki do piłki nożnej. Komplet 4 sztuki osłon, wymiary ø60mm, L2000mm, grubość ścianki 12mm. Osłony słupków wykonane są z elastycznej i bezpiecznej absorbującej uderzenia pianki poliuretanowej integralnej. Materiał osłon zabezpieczających odporny na rozerwanie oraz warunki atmosferyczne.

Round protective covers for soccer goal guy posts. Set of 4 pieces of covers, dimensions: inside ø60mm, L2000mm, thickness 12mm. Post covers are made of flexible, shock absorbs, safe,specialy modyficated Polyurethane Integral Skin Foam. Material of protective covers resistant to tearing and weather conditions.

Zobacz produkt

ELA 30

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt L.
Wymiary 30x30mm, dł. 1000mm.

Protective corner bumper. L shape.
Dimensions 30x30mm, length 1000mm.


Zobacz produkt

ELA 50

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt L.
Wymiary 50x50mm, dł. 1000mm.

Protective corner bumper. L shape.
Dimensions 50x50mm, lenght 1000mm.


Zobacz produkt

ELA 80

Odbonik ochronny narożnika. Kształt L.
Wymiary 80x80 mm dł.1000mm

Corner protection box. L shape.
Dimensions 80x80mm, lenght 1000mm


Zobacz produkt