Zásady používania súborov cookie

  1. POLITIKA KOLÁČIKOV (SÚBOROV COOKIES) Obsah okna o „koláčikoch“. Z polyuretánu nerobíme iba „koláčiky“. Vytvárajú sa automaticky. Avšak právo nám prikazuje, aby sme vás o tom informovali, a to týmto robíme. Rozumiem/Chcem vedieť viac
  2. Čo sú to „koláčiky“? „Koláčiky“, tzn. súbory „cookies“, sú informácie, ktoré zasiela webové sídlo, ktorý navštevujete, a ktoré ukladá na koncovom zariadení (počítači, tablete, chytrom telefóne), ktorý používate na prehliadanie webových stránok.
  3. Ako to funguje? „Koláčiky“ umožňujú zapamätať individuálne nastavenia používateľa počas používania webového sídla, jeho preferencie týkajúce sa zobrazovaného obsahu, ako aj výberu reklám. Tiež pomáhajú zapamätať si nastavenia používateľa ohľadne prihlasovania a autorizácie k niektorým službám. Autori webových stránok vďaka nim vedia, koľko používateľov si dané stránky prehliada, čo presne čítajú, a čomu sa vyhýbajú.
  4. Dá sa pomocou „koláčikov“ určiť moja totožnosť? Nie. „Koláčiky“ iba identifikujú údaje počítača a prehliadača, ktoré sa používajú na prehliadanie webových stránok – napr. umožňujú dozvedieť sa, či na danom počítači už bola daná stránka otvorená. Údaje získavané z „koláčikov“ sa žiadnym spôsobom nedajú previazať s osobnými údajmi používateľov, ktoré boli získané napr. počas registrácie.
  5. Môžem „koláčiky“ vypnúť? Ak si myslíte, že používanie „koláčikov“ ruší vaše súkromie, môžete ich v každej chvíli vypnúť pre konkrétne webové sídlo alebo globálne pre všetky návštevy z vášho webového prehliadača. Avšak môžete to sťažiť používanie niektorých služieb alebo sťažiť registráciu či prihlasovanie do služby.
  6. Ako sa dajú „koláčiky“ vynúť? Keď to chcete urobiť, otvorte nastavenia vášho prehliadača. Podľa webového prehliadača, ktorý používate, príslušné nastavenia týkajúce sa koláčikov môžu byť v menu „Nástroje“ alebo „Internetové voľby“. Stačí, keď zaznačíte voľbu „vypnúť koláčiky“ alebo „odstrániť údaje prehliadania“ a „koláčiky“ sa natrvalo vymažú z daného počítača.
  7. Súhlasím s „koláčikmi“ Čo s nimi robíte Osobné údaje zbierané pomocou „koláčikov“ sa môžu používať výhradne iba na vykonanie určitých funkcií pre používateľa, tzn. napr. na zapamätania prihlásenia či na zapamätanie tovarov vložených do košíka v internetovom obchode. Také údaje sa šifrujú takým spôsobom, aby nepovolané osoby nemali a nemohli získať k nim prístup.