Druk 3D

Kolejnym etapem jest wydruk modelu na drukarkach 3D w tym na największej w regionie drukarce o obszarze roboczym maks. 700 x 700 x 1200 mm oraz drukarkach 3D o obszarze roboczym 250x235x165mm oraz 400x400x550mm. Drukarka 3D umożliwia nie tylko wykonanie wzoru wyrobu lecz także krótkich serii produkcyjnych, makiet architektonicznych lub elementów modelarskich.