Realizácia projektu

V súvislosti s realizáciou projektu „Zavedenie stratégie medzinárodného pôsobenia spoločnosti Elastolab Sp. z o.o. týkajúce sa rozvoja exportu na vybrané zahraničné trhy“ v rámci regionálneho operačného programu pre Malopoľské vojvodstvo na obdobie 2014 – 2020, naša spoločnosť sa zúčastní na niekoľkých prestížnych veľtrhoch.

Leave a Reply

Your email address will not be published.