ISO 9001

Sme veľmi radi, že vás môžeme informovať, že v spolupráci so spoločnosťou VISO sme v poslednej fáze zavádzania systému riadenia kvality ISO 9001.

Leave a Reply

Your email address will not be published.