Pozývame do našej expozície na

Fakuma International trade fair for plastics processing, Friedrichshafen, Nemecko, od 16. do 20. októbra 2018 Composites Europe, Stuttgart, Nemecko, od 6. do 8. novembra 2018
Budma Medzinárodný veľtrh stavebníctva a architektúry, Poznań, Poľsko, od 12. do 15. februára 2019
Coneco, Bratislava, Slovensko, od 27. do 30. marca 2019
Domexpo, Nitra, Slovensko, od 25. do 28. apríla 2019
XXIII Medzinárodný veľtrh spracovania plastov a gumy PLASTPOL, Kielce, Poľsko, od 28. do 31. mája 2019

ISO 9001

Sme veľmi radi, že vás môžeme informovať, že v spolupráci so spoločnosťou VISO sme v poslednej fáze zavádzania systému riadenia kvality ISO 9001.

Realizácia projektu

V súvislosti s realizáciou projektu „Zavedenie stratégie medzinárodného pôsobenia spoločnosti Elastolab Sp. z o.o. týkajúce sa rozvoja exportu na vybrané zahraničné trhy“ v rámci regionálneho operačného programu pre Malopoľské vojvodstvo na obdobie 2014 – 2020, naša spoločnosť sa zúčastní na niekoľkých prestížnych veľtrhoch.