EMS CC

Łącznik systemu MARINA, narożny, zewnętrzny.
Wymiary 40/100x100mm.

Connector of the MARINA system, corner, external.
Dimensions 40/100x100mm.