BUMPER 1 MARINA

Odbojnik zaburtowy z otworem przelotowym.
Wymiary Ø130/40, dł. 400mm.

Outboard bumper with a through hole.
Dimensions Ø130/40, length 400mm.