ET U

Młotek elastomerowy uniwersalny z trzonkiem.
Wymiary Ø60x95x265 mm.

Universal elastomer hammer with a handle.
Dimensions: Ø60x95x265mm.