ET RM

Młotek elastomerowy wałek okrągły.
Wymiary Ø50x120mm.

Hammer, elastomeric round shaft.
Dimensions Ø50x120 mm.