ET RL

Młotek elastomerowy wałek okrągły.
Wymiary Ø60x120mm.

Hammer, elastomeric round shaft.
Dimensions Ø60x120mm.