Odbojnik ES 100

Osłona zabezpieczająca na słupy i profile regałów magazynowych.
Wymiary 1000mm, wewnątrz 100x68,5mm. Kolor żółty.

Protective cover for columns and profiles of storage racks.
Dimensions 1000mm, inside 100x68.5mm. Yellow color.