Odboje ochronne i osłony zabezpieczające

Odboje ochronne i osłony zabezpieczające to uniwersalne zabezpieczanie krawędzi, narożników, ścian i profili.
Wykonane z pianki poliuretanowej integral skin wykazują odporność na warunki atmosferyczne, dużą wytrzymałość mechaniczną i estetykę wykonania.
Montaż bez użycia narzędzi za pomocą taśmy dwustronnie klejącej lub za pomocą ogólnie dostępnych klejów montażowych.
Produkowane w kilku kolorach. Standardowo wersja PRO w kolorze żółtym znakowana jest w ostrzegawcze pasy koloru czarnego zgodne z normami i przepisami BHP. Wyroby ELASTO PROTECTION produkowane są w kolorze żółtym lub czarnym, pozostałe kolory na zapytanie.

Bumpers are universal protection of edges, corners, walls and profiles.
Made of integral skin polyurethane foam, they demonstrate resistance to weather conditions, high mechanical resistance and aesthetics.
Tool-free assembly with double-sided adhesive tape or with generally available assembly adhesives.
Produced in several colors. As standard, the yellow PRO version is marked with black warning stripes in accordance with health and safety standards and regulations. The ELASTO PROTECTION line is produced in yellow or black, other colors on request.


ERA 47

Odbojnik ochronny rury. Wymiary 1000mm, Ø61/47mm. Kolor zółty lub czarny. Protective pipe bumper. Dimensions 1000mm, Ø61/47mm. Yellow or black color.

ELA 80

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt L. Wymiary 1000mm, 80x80mm. Protective corner bumper. Shape L. Dimensions 1000mm, 80x80mm.

CELA 30

Odbojnik ochronny krawędzi. Kształt C. Wymiary 1000mm, 30x30mm. Edge protection bumper. Shape C. Dimensions 1000mm, 30x30mm.

EPA

Odbojnik płaskiej powierzchni. Kształt D. Wymiary 980mm, 19x70mm. Flat surface bumper. Shape D. Dimensions 980mm, 19x70mm.

Odbojnik ES 80

Osłona zabezpieczająca na słupy i profile regałów magazynowych.
Wymiary 1000mm, wewnątrz 80x80mm. Kolor żółty.

Protective cover for columns and profiles of storage racks.
Dimensions 1000mm, inside 80x80mm. Yellow color.

Odbojnik ES 100

Osłona zabezpieczająca na słupy i profile regałów magazynowych.
Wymiary 1000mm, wewnątrz 100x68,5mm. Kolor żółty.

Protective cover for columns and profiles of storage racks.
Dimensions 1000mm, inside 100x68.5mm. Yellow color.

EPB

Odbojnik płaskiej powierzchni. Kształt D. Wymiary 490mm, 40x80mm. Flat surface bumper. D shape. Dimensions 490mm, 40x80mm.

OLA 40

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt zaokrąglony. Wymiary 1000mm, Ø40mm. Protective corner bumper. Rounded shape. Dimensions 1000mm, Ø40mm.

ELA 30

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt L.
Wymiary 1000mm, 30x30mm.

Protective corner bumper. Shape L.
Dimensions 1000mm, 30x30mm.

Odbojnik ES 120

Osłona zabezpieczająca na słupy i profile regałów magazynowych. Wymiary 1000mm, wewnątrz 120x68,5mm. Kolor żółty. Protective cover for columns and profiles of storage racks. Dimensions 1000mm, inside 120x68.5mm. Yellow color.

ERA 40

Odbojnik ochronny rury.
Wymiary 1000mm, Ø61/40mm. Kolor zółty lub czarny.

Protective pipe bumper.
Dimensions 1000mm, Ø61/40mm. Yellow or black color.

ELA 50

Odbojnik ochronny narożnika. Kształt L.
Wymiary 1000mm, 50x50mm.

Protective corner bumper. L shape.
Dimensions 1000mm, 50x50mm.