ES 80/2000

Osłona słupka do siatkówki. Specjalnie zaprojektowana szczelina umożliwiająca płynną regulację mechanizmu napinania siatki na całej długości słupka. Dostosowana do wymiarów słupka kawadratowego 80x80mm. Długość osłony 2000mm.

Volleyball post cover. A specially designed slot enabling smooth adjustment of the net tensioning mechanism along the entire length of the post. Adapted to the dimensions of the square post 80x80mm. Cover length 2000mm.